banner1
Commits your
peace and health
top-banner
Loading the player ...

کفی طبی سیلیکونی

این محصول جهت توزیع یکنواخت وزن بدن در سطح کف پا به منظور جلوگیری از اعمال فشار نقطه ای می باشد که ، با ایجاد بستری نرم در داخل کفش ، منجر به عدم انتقال شوک یا ضربه ناشی از راه رفتن و فعالیتهای ورزشی می شود و مانع از آسیب به ستون فقرات می شود . این محصول از سیلیکون طبی تولید شده و به مرور زمان شکل و حالت خود را از دست نمی دهد.

  موارد مصرف:

* درد در ناحیه سینه پا ،پاشنه و کمر درد های عمومی ناشی از فعالیتهای ورزشی

  مضرات عدم مصرف:

* خستگی بیش از پیش پاها

* فشار مستقیم به ستون فقرات و ایجاد درد در ناحیه کمر

© copyright 2015 Ador . All rights reserved
Site By: Parsiangroup